08 มกราคม, 2552

qveen: นาโนน้ำสมุนไพรควีน (ควีนการเกษตร)กำจัดยุง

qveen:Nano=ชีวภาพ กลิ่นอโรมา น้ำสมุนไพรควีน (ควีนการเกษตร)ป้ องกันกำจัด-ยุง -ปลวกแมลงวัน-แมลงสาบ-มด-หมัด-ขับไล่เห็บตามฝาผนังบ้านไรสุนัข-โครงการวิจัยทางการเกษตรและหลักเภสัชกรรมไทยเทคโนภาคเหนือหัวดร.สิทธิพลพุคยาภรณ์ หน้าโครงการอาจารย์พิเศษส.อ.สุพจน์พึ่งรส one stop service.=ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน -ใช้กับปศุสัตว์สูตรผสมน้ำห้ามใช้กับฟารม์ไก่+แทรกใช้ทางการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับมัส่วนผสม(ม้อนท์มอริลโลไนท์ผงแร่ภูเขาไฟ)ใซลิซิคแอซิคเซลิก้าใช้ขับไล่แมลงพืชสวนไร่นาให้อาหารทางใบมีแร่ธาตุอาหารครบถ้วนไม่ต้องหาซื้อเฉพาะใช้ในขวดเดียวหนึ่งในโลก คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มที่สนใจสมัครด่วนหรือติดต่อเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรได้ทั่วประเทศมีหัวเชื้อขายและมีเครื่องแมทชีนระบบหยอดเหรียญเดรื่องแรกของโลก(ชีวภาพ)

nanoน้ำสมุนไพรควีน (ควีนการเกษตร)กำจัดยุง

NANO =ชีวภาพ กลิ่นอโรมา one stop serviceโครงการวิจัยทางการเกษตรและหลักเภสัชกรรมไทย ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เทคโนภาคเหนือจ.นครสวรรค์หัวหน้าโครงการวิจัยผลิตโดยอาจารย์พิเศษ ส.อ.สุพจน์ พึ่งรส คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมุนไพรnano2500ปีเมื่อ 40ปีต่างชาตินำไปคือหลักการเดียวกัยการทำยีสคือลูกแป้งข้าวหมากสมุนไพรที่ผลิตนำมาจากข่า-มะกรูด-ตะไคร้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทรัพในดินสินในน้ำมีมากในแถบเอเซียแต่การสนับสนุนด้านการวิจัยกลับไม่มีใครเห็นประโยชน์นักถ้านำมาเป็นอัตลักษณ์ก็จะเด่นเหมือนโสมจีนเกาหลีซึ่งทางผู้วิจัยผลิตใช้ป้องกันกำจัดยุง-ปลวก-แมลงวัน-แมลงสาบ-มด-หมัด-ขับไล่เห็บและใช้กับปศุสัตว์-แทรกใช้ทางการเกษตรสูตรผสมน้ำใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันได้หนึ่งในโลกวัตถุประสงค์ไม่เน้นทำธุรกิจแต่เพื่อแทนคุณแผ่นดินเกิดให้ชุมชนผลิตขายใช้ในชุมชนลดละเลิกสารเคมีที่มีปัญหามลภาวะโลกร้อนการแข่งขันในเชิงพานิชน์ไม่มีคู่แข่งปัจจุบันผลิตเครื่องแมทชีนระบบหบอดเหรียญแบบรีฟิวเติมสะดวกแต่ยังขาดผู้ร่วมทุนกลุ่มหน่วยงานใดหรือเอกชนเชิยเป็นวิทยากรติดต่อได้ที่ตามที่อยู่ ถ้ามาช่วยกันผลิตแล้วลดงบประมาณแผ่นดินการนำเข้าสารเคมีได้อย่างมหาศาล

20 ธันวาคม, 2551

สมุนไพรกำจัดยุงน้ำสมุนไพรควีนnano

  • http://www.qveen.com/
    NANO =ชีวภาพONE STOP SERVICE (กลิ่นอโรมา)โครงการวิจัยทางการเกษตรและหลัก
    เภสัชกรรมไทยเทคโนภาคเหนือโดย ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์งาน ผลิตวิจัยโดยอาจารย์พิเศษส.อ.สุพจน์ พึ่งรส คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรอ.เมืองจ.นครสวรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดหาข้อมูลวิจัยปี 2527ผลิด2548เป็นผลสำเร็จผลิตมีใบรับรองได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่30-1/841(นว)ใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเลขทะเบียนที่201/2551มผช เลขที่841/2548มีขนาดจุ450มล.พร้อมหัวฉีดราคา120บ.450มล.แบบไม่มีหัวฉีดราคา80บ.จัดส่งทั่วประเทศ4000มล.หัวเชื้อราคา4500บ.มี2ชุดใช้กับปศุสัตว์(แทรก)ใช้ทางการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนไร่นาเกิดการสร้างงานอาชีพใหม่สร้างอัตตะลักษณ์ข่า-มะกรูด-ตะไคร้-ให้ดังเหมือนโสมจีน-กลุ่มที่สนใจเป็นเครือข่ายผลิตภายใต้โลโก้สินค้าอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตทั่วประเทศไม่ต่างกับน้ำมันใช้ขายในชุมชนเหลือใช้รวบรวมส่งออกท่านมีส่วนลดการนำเข้าสารเคมีหรือเอกชนจะเป็นผู้จัดจำหน่าย อบต.อบจ.จังหวัดใดเชิญเป็นวิทยากรด่วนในช่วงเศรษฐกิจขาลงทำให้เป็นโอกาสมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆติดต่อได้ที่ 056-330139-089-2676779